INTELLIGENE® – diagnostyka polimorfizmów genowych (SNP)

Kategorie: ,

Intelligene® umożliwia analizę najistotniejszych genów i interpretację zmian genetycznych. Dzięki wnikliwej analizie DNA możliwa jest celowana suplementacja, ukierunkowana profilaktyka, lepsze samopoczucie psychiczne i fizyczne lub identyfikacja czynników ryzyka chorób.

Materiał

Próbka krwi

Czas oczekiwania

4 – 6 tygodni

Badanie

Stacjonarne lub wysyłkowe

3289,00 

Intelligene umożliwia analizę najistotniejszych genów i interpretację zmian genetycznych. Dzięki wnikliwej analizie DNA możliwa jest celowana suplementacja, ukierunkowana profilaktyka, lepsze samopoczucie psychiczne i fizyczne lub identyfikacja czynników ryzyka chorób.

Intelligene to szczegółowa interpretacja zmian genetycznych. Dane do analizy uzyskuje się na podstawie próbki krwi.

 

Czym jest SNP?

Nasze DNA składa się z 23.000 genów i stanowi plan budowy i funkcjonowania każdej komórki organizmu. Informacja zawarta w kodzie genetycznym jest indywidualna dla każdej osoby, decyduje między innymi o działaniu układu odpornościowego, równowadze hormonalnej, ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym, produkcji energii i przyswajaniu mikroelementów.

Polimorfizm pojedynczego nukleotydu (SNP) polega na zamianie jednego nukleotydu na inny w kodzie DNA, co może skutkować zmianą aktywności białek, większą lub mniejszą ekspresja genu lub powstaniem niefunkcjonalnych białek.

Szacuje się, że ludzki genom zawiera ponad 10 mln poliformizmów SNP, których wzór jest unikalny dla każdego człowieka. Wybrane poliformizmy SNP mogą wpływać na zapotrzebowanie energetyczne, metabolizm składników odżywczych, a także ryzyko rozwoju chorób przewlekłych lub np. większego apetytu prowadzącego do otyłości.

Do badania potrzebny jest specjalny zestaw pobraniowy, który pacjent otrzymuje w Punkcie Pobrań lub przez kuriera.

Dlaczego genotypowanie SNP jest ważne?

SNP są ważnymi markerami w wielu badaniach, które łączą wariacje sekwencji ze zmianami fenotypowymi; Oczekuje się, że takie badania pogłębią zrozumienie fizjologii człowieka i wyjaśnią molekularne podstawy chorób.

IntelligeneⓇ koncentruje się na następujących obszarach DNA:

Zdolności detoksykacyjne i antyoksydacyjne organizmu

Jedną z głównych przyczyn procesu starzenia organizmu oraz rozwoju przewlekłych chorób są wolne rodniki. Reaktywne formy tlenu i azotu powstające w licznych procesach biologicznych, w ilościach fizjologicznych pełnią funkcje regulacyjne i zapewniają komórkom prawidłowe funkcjonowanie. Jednak długotrwały i nasilony stres oksydacyjny może uszkadzać komórki.

Zwiększony stres oksydacyjny przyczynia się do rozwoju wielu stanów chorobowych, m.in. chorób sercowo-naczyniowych (miażdżyca, choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze), metabolicznych (cukrzyca, otyłość), alergicznych i atopowych (astma, atopowe zapalenie skóry), narządu wzroku (zwyrodnienie plamki żółtej, jaskra, zaćma) czy autoimmunologicznych. Reaktywne formy tlenu mogą również wpływać na powstanie procesów nowotworowych oraz choroby neurodegeneracyjne, takie jak choroba Parkinsona, Alzheimera czy stwardnienie rozsiane.

Obniżone zdolności antyoksydacyjne na poziomie genetycznym wymuszają konieczność zmiany stylu życia oraz wprowadzenia do diety zwiększonej ilości antyoksydantów, np. w formie spersonalizowanej suplementacji

Proces metylacji

Metylacja polega na przeniesieniu grupy metylowej między dwiema cząsteczkami, z których jedna jest dawcą, a druga biorcą. Proces ten jest kluczowy dla zdrowia organizmu, ponieważ decyduje o działaniu DNA – aktywuje lub wycisza poszczególne geny. Zaburzenia procesu metylacji hamują prawidłowy rozwój organizmu i przyczyniają się do powstawania wielu różnych chorób, szybszego starzenia się organizmu i procesów nowotworowych. Metylacja decyduje o sprawności układu immunologicznego, hormonalnego i nerwowego oraz wpływa na funkcjonowanie każdej komórki i wytwarzanie niezbędnej do życia energii.

Układ immunologiczny

Polimorfizm genów odpowiedzialnych za funkcjonowanie układu immunologicznego może decydować nie tylko o jego sprawności, ale także o skłonnościach do rozwinięcia się chorób autoimmunologicznych, np. celiakii, zapalenia jelita grubego, chorób reumatycznych lub stwardnienia rozsianego.

Dzięki analizie odpowiednich genów możliwe jest podjęcie właściwych kroków w kierunku zachowania pełnego zdrowia lub zminimalizowania niekorzystnych skutków wymienionych chorób. Badanie pokazuje także gotowość układu immunologicznego do nagłych stanów zapalnych i  ich kontroli, a także wskazuje na obecność utajonych stanów zapalnych w organizmie.

Układ nerwowy

Polimorfizm genów decyduje o zdolnościach układu nerwowego do regeneracji, równowagi neuroprzekaźników oraz ryzyku neurodegeneracji, a także skłonnościach do depresji. Polimorfizm w wybranych genach znacząco wpływa na samopoczucie psychiczne, a nawet na osobowość i cechy charakteru.

Składniki odżywcze

Polimorfizm odpowiednich genów decyduje o zdolnościach organizmu do przyswajania, wykorzystania i dystrybucji składników odżywczych, takich jak witaminy i minerały. Dzięki analizie SNP możliwe jest wyjaśnienie problemów z niedoborami oraz dobranie właściwej suplementacji.

Kup badanie na stronie internetowej. Zestaw pobraniowy zostanie wysłany w ciągu 1-3 dni roboczych.

Materiałem do badania są próbki krwi, pobrane i przesłane zgodnie z poniższą instrukcją:

Przygotowanie do badania:

Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania.