ONCOCOUNT – badanie krwi w kierunku chorób nowotworowych. Diagnostyka, monitorowanie leczenia

ONCOCOUNT wykrywa obecność krążących komórek nowotworowych (CTC) i mierzy ich stężenie we krwi. Krążące komórki nowotworowe są uwalniane z masy istniejącego guza do krwioobiegu. Test umożliwia identyfikację nowotworu, nawet we wczesnym stadium. Jest przydatny do wykrywania nawrotów choroby onkologicznej i jako narzędzie do monitorowania pacjenta w trakcie i po zakończeniu leczenia.

Materiał

25 ml krwi pełnej

Czas oczekiwania

14 dni roboczych

Badanie stacjonarne

Pobranie tylko w punkcie pobrań. Aby zakupić to badanie, skontaktuj się z działem sprzedaży diagnostyki.

Cena 3465,00 zł

ONCOCOUNT wykrywa obecność krążących komórek nowotworowych (CTC). Dostarcza informacji na temat obecności i stężenia krążących komórek nowotworowych we krwi. Test ONCOCOUNT może służyć także jako narzędzie do monitorowania postępów leczenia oraz oceny ryzyka nawrotu choroby. Zaleca się także wykonywanie tego badania w celach profilaktyki przeciwnowotworowej.

Krążące komórki nowotworowe są uwalniane przez nowotwory złośliwe na wczesnym etapie, w tym u osób nieświadomych swojej choroby. Komórki te nie występują u osób zdrowych.

Krążące komórki nowotworowe wydzielają się z pierwotnego guza nowotworowego i są uwalniane do układu krążenia. Są one odpowiedzialne za powstawanie przerzutów. Testy wykrywające CTC mogą być skutecznym narzędziem w diagnostyce i prognozowaniu przebiegu choroby.

Materiałem do badania jest krew pacjenta, z której izoluje się CTC. Proces ten to tzw. płynna biopsja.

Płynna biopsja to prosta i nieinwazyjna alternatywa dla biopsji chirurgicznych, która umożliwia uzyskanie szeregu informacji o nowotworze za pomocą prostej próbki krwi. Krążące komórki nowotworowe oraz ślady DNA nowotworu we krwi mogą dać wskazówki dotyczące postępu choroby oraz skuteczności stosowanego leczenia.

CTC są potężnym biomarkerem, a ich obecność we krwi może działać jako wczesny znak ostrzegawczy, że nowotwór powraca.

Test ONCOCOUNT został zaprojektowany jako badanie kontrolne dla pacjentów z chorobą nowotworową, którzy obawiają się nawrotu choroby lub chcą sprawdzić skuteczność stosowanych terapii. Służy do wykrywania chorób nowotworowych oraz ich nawrotów we wczesnym stadium, a także jako narzędzie do monitorowania przebiegu leczenia.

Test ONCOCOUNT jest zalecany w celu:

 • wykrycia chorób nowotworowych we wczesnych stadiach,
 • potwierdzenia diagnozy oraz prognozowania przebiegu leczenia,
 • monitorowania skuteczności stosowanego leczenia,
 • monitorowania ryzyka nawrotu choroby nowotworowej,
 • profilaktyki przeciwnowotworowej.

Test ONCOCOUNT zalecany jest w przypadku nowotworów z guzem litym oraz nowotworów hematologicznych. Nie jest zalecany w przypadku nowotworów ośrodkowego układu nerwowego, gdyż krążące komórki nowotworowe nie przenikają przez barierę krew-mózg.

PRZECIWWSKAZANIA:

 • nowotwory ośrodkowego układu nerwowego lub nowotwory mocno otorbione.

Test ONCOCOUNT dostarcza informacji na temat obecności i stężenia komórek nowotworowych we krwi. Badanie polega na izolacji komórek nowotworowych z próbki krwi za pomocą cytometrii przepływowej. Krążące komórki nowotworowe są zliczane i immunofenotypowane.

Immunofenotyp to proces identyfikacji komórek na podstawie typów antygenów lub markerów na ich powierzchni. Proces ten jest wykorzystywany jako pomoc w diagnozowaniu chorób, takich jak określone rodzaje nowotworów. Immunofenotypowanie można również zastosować do rozdzielenia komórek na różne grupy na podstawie markerów, które mają na powierzchni.

Markery wykorzystywane w badaniu ONCOCOUNT:

 • Komórki CD45 pozytywne – komórki pochodzenia hematologicznego.
 • Komórki CD45 negatywne – komórki pochodzenia innego niż hematologiczne.
 • CD34 – hematologiczny marker komórek macierzystych i komórek blastycznych, marker mięsaka nabłonkowatego.
 • CD44 – marker nowotworowych komórek macierzystych.
 • CD133 – marker nowotworowych komórek macierzystych.

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA:

Przed pobraniem krwi Pacjent musi zachować odstęp 14 dni od ostatniej chemioterapii  lub/i radioterapii oraz 28 dni od zabiegu operacyjnego.

Pacjent musi odstawić suplementy i substancje naturalne (zioła, wyciągi roślinne itp.) na 14 dni przed pobraniem krwi.

Badanie jest realizowane w Centrum Medycznym Św. Łukasza w Gdańsku, ul. Narwicka 11a.

W celu zakupu badania skontaktuj się z działem INFO.

Jeżeli chcesz wykonać badanie w innym mieście skontaktuj się z działem INFO.

REJESTRACJA NA BADANIE:

Skontaktuj się z info@swietylukasz.pl

Lub zadzwoń pod nr +48 535 931 931