ONCONOMICS EXTRACTS – badanie krwi w kierunku skuteczności leczenia onkologicznego

ONCONOMICS EXTRACTS dostarcza bardzo szczegółowych i dokładnych informacji na temat skuteczności określonych substancji naturalnych w leczeniu onkologicznym.

Materiał

25 ml krwi pełnej

Czas oczekiwania

14 dni roboczych

Badanie stacjonarne

Pobranie tylko w punkcie pobrań. Aby zakupić to badanie, skontaktuj się z działem sprzedaży diagnostyki.

Cena 9945,00 zł

ONCONOMICS EXTRACTS dostarcza bardzo szczegółowych i dokładnych informacji na temat skuteczności określonych substancji naturalnych i ekstraktów roślinnych w leczeniu onkologicznym.

Analiza żywotności komórek nowotworowych po ekspozycji na określone substancje. Jest to tzw. badanie chemowrażliwości.

Materiałem do badania jest krew pacjenta, z której izoluje się krążące komórki nowotworowe (CTC). Proces ten to tzw. płynna biopsja.

Płynna biopsja to prosta i nieinwazyjna alternatywa dla biopsji chirurgicznych, która umożliwia uzyskanie szeregu informacji o nowotworze za pomocą prostej próbki krwi. Krążące komórki nowotworowe oraz ślady DNA nowotworu we krwi mogą dać wskazówki dotyczące postępu choroby oraz skuteczności stosowanego leczenia.

CTC są potężnym biomarkerem, a ich obecność we krwi może działać jako wczesny znak ostrzegawczy, że nowotwór powraca.

W badaniu ONCONOMICS EXTRACTS próbka krwi lub tkanki jest analizowana w celu sprawdzenia, jak skuteczne są określone terapie i metody leczenia w hamowaniu procesu nowotworowego.

Test ONCONOMICS EXTRACTS jest zalecany w celu:

  • określenia chemowrażliwości komórek nowotworowych na substancje naturalne i ekstrakty roślinne,
  • ustalenie wspomagającej terapii celowanej,
  • prognozowania przebiegu leczenia.

Badanie ma zastosowanie we wszystkich typach nowotworów.

W przypadku nowotworów ośrodkowego układu nerwowego lub mocno otorbionych wymagana jest próbka tkanki nowotworu o masie co najmniej 400 mg (0,4 g).

Test ONCONOMICS EXTRACTS dokładnych informacji na temat skuteczności określonych substancji naturalnych i ekstraktów roślinnych w leczeniu onkologicznym.

Badanie analizuje wrażliwość komórek nowotworowych  na substancje naturalne:

  • Substancje cytotoksyczne (28 substancji).
  • Substancje immunostymulujące / immunomodulatory (7 substancji).
  • Inhibitory kinazy białkowej (18 substancji).
  • Ekstrakty naturalne (3 substancje).
  • Talidomid – lek immunomodulujący, hamujący tworzenie nowych naczyń krwionośnych i rozrost komórek nowotworowych.

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA:

Przed pobraniem krwi Pacjent musi zachować odstęp 14 dni od ostatniej chemioterapii  lub/i radioterapii oraz 28 dni od zabiegu operacyjnego.

Pacjent musi odstawić suplementy i substancje naturalne (zioła, wyciągi roślinne itp.) na 14 dni przed pobraniem krwi.

Badanie jest realizowane w Centrum Medycznym Św. Łukasza w Gdańsku, ul. Narwicka 11a.

W celu zakupu badania skontaktuj się z działem INFO.

Jeżeli chcesz wykonać badanie w innym mieście skontaktuj się z działem INFO.

REJESTRACJA NA BADANIE:

Skontaktuj się z info@swietylukasz.pl

Lub zadzwoń pod nr +48 535 931 931