ONCONOMICS PLUS – badanie krwi w kierunku skuteczności leczenia onkologicznego

ONCONOMICS PLUS dostarcza bardzo szczegółowych i dokładnych informacji na temat skuteczności określonych leków przeciwnowotworowych, substancji naturalnych, ekstraktów roślinnych i terapii celowanych w leczeniu onkologicznym.

Materiał

25 ml krwi pełnej

Czas oczekiwania

14 dni roboczych

Badanie stacjonarne

Pobranie tylko w punkcie pobrań. Aby zakupić to badanie, skontaktuj się z działem sprzedaży diagnostyki.

Cena 14180,00 zł

ONCONOMICS PLUS dostarcza bardzo szczegółowych i dokładnych informacji na temat skuteczności określonych leków przeciwnowotworowych, substancji naturalnych, ekstraktów roślinnych i terapii celowanych w leczeniu onkologicznym.

Test łączy podejście molekularne i komórkowe poprzez włączenie dwóch procedur: analizy epigenetycznej i testów żywotności komórek.

Analiza epigenetyczna dostarcza informacji o właściwościach komórek nowotworowych: ich wzroście, namnażaniu się, zdolności do tworzenia nowych naczyń krwionośnych i przerzutów.

Wynik ten jest potwierdzony testem żywotności komórek nowotworowych po ekspozycji na aktywną postać każdego leku. Jest to tzw. badanie chemowrażliwości.

Materiałem do badania jest krew pacjenta, z której izoluje się krążące komórki nowotworowe (CTC). Proces ten to tzw. płynna biopsja.

Płynna biopsja to prosta i nieinwazyjna alternatywa dla biopsji chirurgicznych, która umożliwia uzyskanie szeregu informacji o nowotworze za pomocą prostej próbki krwi. Krążące komórki nowotworowe oraz ślady DNA nowotworu we krwi mogą dać wskazówki dotyczące postępu choroby oraz skuteczności stosowanego leczenia.

CTC są potężnym biomarkerem, a ich obecność we krwi może działać jako wczesny znak ostrzegawczy, że nowotwór powraca.

W badaniu ONCONOMICS próbka krwi lub tkanki jest analizowana w celu sprawdzenia, jak skuteczne są określone terapie i metody leczenia w hamowaniu raka.

Test ONCONOMICS PLUS jest zalecany w celu:

 • określenia chemowrażliwości komórek nowotworowych na stosowane leki i terapie onkologiczne,
 • ustalenie terapii celowanej, także w przypadku nieskuteczności dotychczasowych metod leczenia,
 • prognozowania przebiegu leczenia.

Badanie ma zastosowanie we wszystkich typach nowotworów.

W przypadku nowotworów ośrodkowego układu nerwowego lub mocno otorbionych wymagana jest próbka tkanki nowotworu o masie co najmniej 400 mg (0,4 g).

Test ONCONOMICS PLUS dokładnych informacji na temat skuteczności określonych leków przeciwnowotworowych, substancji naturalnych, ekstraktów roślinnych i terapii celowanych w leczeniu onkologicznym.

Badanie analizuje:

 1. Wskaźniki ekspresji następujących, istotnych klinicznie genów:
 • Geny związane z regulacja cyklu komórkowego.
 • Geny związane z metabolizmem leków i celami leków.
 • Geny związane ze szlakiem transdukcji sygnału (mechanizmami biochemicznymi wewnątrz komórki).
 • Geny związane z aberracją epigenetyczną.
 • Geny związane z angiogenezą (tworzeniem nowotworowych naczyń krwionośnych).
 • Geny związane z sygnałem wzrostu i proliferacji.
 • Geny związane z odpornością regeneracją komórek nowotworowych po leczeniu czynnikami fizycznymi, np. radioterapią, hipertermią.
 1. Wrażliwość komórek nowotworowych na leki:
 • Leki alkilujące – zróżnicowana grupa leków cytostatycznych powodujących alkilację kwasów nukleinowych (22 rodzaje leków).
 • Inhibitory topoizomerazy I i II – leki cytostatyczne (12 rodzajów leków).
 • Epotilony – leki cytotoksyczne z grupy makrolidów (9 rodzajów leków).
 • Analogi nukleozydów – leki przeciwnowotworowe, przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne (10 rodzajów leków).
 • Przeciwciała monoklonalne (moAB) – immunoglobuliny stosowane w leczeniu przeciwnowotworowym (19 rodzajów leków).
 • Leki przeciwnowotworowe o małej masie cząsteczkowej (41 rodzajów leków).
 1. Wrażliwość komórek nowotworowych na substancje naturalne:
 • Substancje cytotoksyczne (28 substancji).
 • Substancje immunostymulujące / immunomodulatory (7 substancji).
 • Inhibitory kinazy białkowej (18 substancji).
 • Ekstrakty naturalne (3 substancje).
 • Talidomid – lek immunomodulujący, hamujący tworzenie nowych naczyń krwionośnych i rozrost komórek nowotworowych.

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA:

Przed pobraniem krwi Pacjent musi zachować odstęp 14 dni od ostatniej chemioterapii  lub/i radioterapii oraz 28 dni od zabiegu operacyjnego.

Pacjent musi odstawić suplementy i substancje naturalne (zioła, wyciągi roślinne itp.) na 14 dni przed pobraniem krwi.

Badanie jest realizowane w Centrum Medycznym Św. Łukasza w Gdańsku, ul. Narwicka 11a.

W celu zakupu badania skontaktuj się z działem INFO.

Jeżeli chcesz wykonać badanie w innym mieście skontaktuj się z działem INFO.

REJESTRACJA NA BADANIE:

Skontaktuj się z info@swietylukasz.pl

Lub zadzwoń pod nr +48 535 931 931