ONCOTRAIL – badanie krwi w kierunku chorób nowotworowych. Diagnostyka, monitorowanie leczenia

ONCOTRAIL dostarcza kluczowych informacji na temat obecności krążących komórek nowotworowych (CTC) i ich stężenia u pacjentów z potwierdzoną diagnozą określonych postaci nowotworu, w tym raka piersi, jelita grubego i prostaty.

ONCOTRAIL nie jest stosowany jako podstawowy test diagnostyczny w celu potwierdzenia rozpoznania raka, ale dostarcza niezbędnych informacji na temat skuteczności stosowanych metod leczenia. ONCOTRAIL służy jako badania kontrolne do monitorowania stanu zdrowia pacjenta i oceny ryzyka nawrotu choroby.

Materiał

25 ml krwi pełnej

Czas oczekiwania

14 dni roboczych

Badanie stacjonarne

Pobranie tylko w punkcie pobrań. Aby zakupić to badanie, skontaktuj się z działem sprzedaży diagnostyki.

Cena 4015,00 zł

ONCOTRAIL – wykrywa obecność krążących komórek nowotworowych (CTC). Dostarcza informacji na temat obecności i stężenia krążących komórek nowotworowych we krwi pacjentów z określonym typem nowotworów, między innymi raka piersi, jelita grubego i prostaty.

ONCOTRAIL służy jako badania kontrolne do monitorowania stanu zdrowia pacjenta i oceny ryzyka nawrotu choroby. Dostarcza informacji na temat skuteczności stosowanych metod leczenia.

Krążące komórki nowotworowe są uwalniane przez nowotwory złośliwe na wczesnym etapie, w tym u osób nieświadomych swojej choroby. Komórki te nie występują u osób zdrowych.

Krążące komórki nowotworowe wydzielają się z pierwotnego guza nowotworowego i są uwalniane do układu krążenia. Są one odpowiedzialne za powstawanie przerzutów. Testy wykrywające CTC mogą być skutecznym narzędziem w diagnostyce i prognozowaniu przebiegu choroby.

Materiałem do badania jest krew pacjenta, z której izoluje się CTC. Proces ten to tzw. płynna biopsja.

Płynna biopsja to prosta i nieinwazyjna alternatywa dla biopsji chirurgicznych, która umożliwia uzyskanie szeregu informacji o nowotworze za pomocą prostej próbki krwi. Krążące komórki nowotworowe oraz ślady DNA nowotworu we krwi mogą dać wskazówki dotyczące postępu choroby oraz skuteczności stosowanego leczenia.

CTC są potężnym biomarkerem, a ich obecność we krwi może działać jako wczesny znak ostrzegawczy, że nowotwór powraca.

Test ONCOTRAIL został zaprojektowany jako badanie kontrolne dla pacjentów z chorobą nowotworową, którzy obawiają się nawrotu choroby lub chcą sprawdzić skuteczność stosowanych terapii. Służy do wykrywania nawrotów chorób nowotworowych we wczesnym stadium, a także jako narzędzie do monitorowania przebiegu leczenia.

Test ONCOTRAIL jest zalecany w celu:

 • wykrycia nawrotów chorób nowotworowych we wczesnych stadiach,
 • prognozowania przebiegu leczenia,
 • monitorowania skuteczności stosowanego leczenia,
 • monitorowania ryzyka nawrotu choroby nowotworowej po zakończeniu leczenia.

Test ONCOTRAIL zalecany jest jako badanie kontrolne w przypadku następujących nowotworów:

 • raka piersi,
 • raka jelita grubego,
 • raka przewodu pokarmowego,
 • raka płuc,
 • czerniaka,
 • raka prostaty,
 • mięsaka.

Test nie jest zalecany w przypadku nowotworów ośrodkowego układu nerwowego, gdyż krążące komórki nowotworowe nie przenikają przez barierę krew-mózg.

PRZECIWWSKAZANIA:

 • nowotwory ośrodkowego układu nerwowego lub nowotwory mocno otorbione.

Test ONCOCTRAIL dostarcza informacji na temat obecności i stężenia komórek nowotworowych we krwi. Badanie polega na izolacji komórek nowotworowych z próbki krwi za pomocą cytometrii przepływowej. Krążące komórki nowotworowe są zliczane i immunofenotypowane.

Immunofenotyp to proces identyfikacji komórek na podstawie typów antygenów lub markerów na ich powierzchni. Proces ten jest wykorzystywany jako pomoc w diagnozowaniu chorób, takich jak określone rodzaje nowotworów. Immunofenotypowanie można również zastosować do rozdzielenia komórek na różne grupy na podstawie markerów, które mają na powierzchni.

Markery wykorzystywane w badaniu ONCOTRAIL:

 • CD133, Sox-2, OKT-4, Nanog – markery nowotworowych komórek macierzystych.
 • Komórki CD45 pozytywne – komórki pochodzenia hematologicznego.
 • Komórki CD45 negatywne – komórki pochodzenia innego niż hematologiczne.
 • c-MET – marker antygenów błonowych, które regulują przemianę komórek mezenchymalnych w nabłonkowe.
 • CD34 – hematologiczny marker komórek macierzystych i komórek blastycznych, komórek nabłonkopodobnych.
 • BCR-ABL, CD30, CD15 – hematologiczne markery złośliwości nowotworu.
 • CD44 – marker nowotworowych komórek macierzystych.
 • CD19 (komórki CD45 negatywne, komórki pochodzenia niehematologicznego) – marker nowotworu neuroendokrynnego płuc.
 • CD19 (komórki CD45 pozytywne, komórki pochodzenia hematologicznego) – marker nowotworów hematologicznych.
 • CD31 – antygen błony komórkowej śródbłonka.
 • CD63 – marker komórek czerniaka.
 • CD99 – marker mięsaka.
 • EpCam – marker komórek pochodzenia nabłonkowego.
 • MUC-1 – antygen raka piersi.
 • PSMA – specyficzny dla prostaty antygen błonowy komórek macierzystych raka prostaty.
 • VHL mut – marker raka nerki.
 • PanCK – marker komórek pochodzenia nabłonkowego.

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA:

Przed pobraniem krwi Pacjent musi zachować odstęp 14 dni od ostatniej chemioterapii  lub/i radioterapii oraz 28 dni od zabiegu operacyjnego.

Pacjent musi odstawić suplementy i substancje naturalne (zioła, wyciągi roślinne itp.) na 14 dni przed pobraniem krwi.

Badanie jest realizowane w Centrum Medycznym Św. Łukasza w Gdańsku, ul. Narwicka 11a.

W celu zakupu badania skontaktuj się z działem INFO.

Jeżeli chcesz wykonać badanie w innym mieście skontaktuj się z działem INFO.

REJESTRACJA NA BADANIE:

Skontaktuj się z info@swietylukasz.pl

Lub zadzwoń pod nr +48 535 931 931